Utan Nerladdning Spela Internet Kasino På Svenska – en inklusiv inblick

 

Tills nu, du har hört om denna ämnet m ånga g ånger, men kunde inte riktigt f örstå vad utan nerladdning spela internet kasino på svenska saken“ var.
Många tror att det är svårt att l ära sig spela craps. Egentligen är det v äldigt enkelt. Det som kan röra till det är de olika satsningsmöjligheterna man har att v älja mellan. Vi kommer här att g å igenom de vanligaste satsningarna så att du kan komma ig ång och pr öva på att spela craps.

Runt bordet turas spelarna om att kasta de två t ärningarna. Man utgår alltid fr ån summan av de två kastade t ärningarna. Den spelare som kastar t ärningarna kallas f ör shooter. Alla runt bordet f år satsa även om man inte kastar t ärningen. Det som shootern kastar gäller f ör alla spelare.
Shootern börjar kasta en så kallad ”come out roll ”. Målet med come out rollen är att etablera en så kallad point och upprepa den innan 7 kommer. Kring detta kan man göra en rad olika satsningar. Om man p å come outen kastar craps är genast ronden slut och turen g år vidare till nästa spelare. N ästa spelare börjar då om att kasta en come out roll och en ny round börjar. Man måste inte kasta tärningarna om man inte vill utan man kan passa. D å går turen över till n ästa spelare.

Craps Bord De vanligaste satsningarna i Craps
Pass line bet Denna satsning görs innan come out rollen. Du placerar dina insatser på bordet d är det står pass line. Du vinner om 7 eller 11 (natural) kommer upp på come out rollen och förlorar om 2, 3 eller 12 (craps ) kommer. Om det kommer upp något av 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 (point) kommer talet som kom upp att bli the point. F ör att vinna måste pointen upprepas innan 7 kommer upp för att vinna. Kommer 7 upp innan pointen s å är insatsen förlorad.
Odds på pass line bet Efter att en point är etablerad har du m öjlighet att göra några extrasatsningar. Du kan satsa p å att 4 eller 10 kommer upp och får d å 2:1. Om 5 eller 9 kommer upp ger det dig 3:2. 6 eller 8 ger dig 6:5. Du vinner endast om pointen kommer f öre en 7.

Come bet Denna satsning kan g öras s å fort en point uppkommit. Den fungerar ungefär som en pass line bet. Skillnaden är att man satsar här efter att pointen har blivit best ämd. En come bet vinner ifall en natural (7 eller 11) kommer upp och förlorar om craps (2, 3 eller 12) kommer upp. Om något annat kommer upp resulterar detta i come point. Come pointen blir då det tal som tärningarna visat och come satsningen flyttas från come rutan till den ruta som motsvarar come pointen (4, 5, SIX, 8, NINE, 10). Om shootern nu kastar det tal som är come point innan 7 ger det 1:1. Kommer 7 upp innan det tal som är come point förlorar man insatsen.
Don’t pass line bet Denna satsning fungerar som en pass line bet fast omvänt. Kommer 7 eller 11 på f örsta kastet har du f örlorat och kommer 2 eller 3 har du vunnit. Kastas 12 blir det en push (oavgjort). Om det blir en point m åste 7 komma innan n ästkommande point för att man ska vinna. Kommer något annat nummer blir det en point. Vinnande satsningar får här 1:1.

Don ’t come bet Detta kan man s äga är motsatsen till ett come bet. Du vinner om 2, 3 eller 12 kommer upp och f örlorar om 7 eller 11 kommer upp. Kommer 12 upp blir det push (oavgjort ). Efter att come pointen är upprättad vinner man om 7 kommer upp innan come pointen och f örlorar om come pointen kommer upp innan 7.
Field bet En field bet kan placeras innan varje t ärningskast. Man vinner om summan av tärningarna visar något av de numren som visas i field boxen (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12). Man f örlorar om 5, 6, 7, eller 8 kommer upp. Om 2 kommer upp får du 2:1. 12 ger dig 3:1. Andra vinnande nummer ger dig 1:1.
Big 6 & Big 8 bets Dessa tv å satsningar kan g öras före alla kast. Du satsar på att 6 eller 8 ska komma upp före n ästa 7 kastas. Big bets betalar 1:1.
Utöver dessa finns det fler man kan g öra men med dessa är de vanligaste och de mest grundläggande satsningarna inom craps.

Använda denn artikeln som en karta som kan hjälpa dig med utan nerladdning spela internet kasino på svenska I framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *