game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Sự kiện đã diễn ra

Đại Hội Cổ đông bất thường công ty CII năm 2016

Thứ Tư, 12 Tháng 10 2016 vào lúc 08:00 tới 12:00, Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Sự kiện đã kết thúc. Vui lòng vào trang này để xem thông tin về sự kiện

Ngày 12/10/2016, Công ty CII tổ chức Đại hội cổ đông Bất thường 2016 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM để xin ý kiến cổ đông các nội dung sau đây:

  1. Thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành TPCĐ cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc;
  2. Thông qua gia hạn thời gian mua thêm 16.438.490 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu (theo Nghị Quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CII ngày 20/10/2015);
  3. Thông qua việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401.
  4. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII lên 70%.

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về Đại hội cổ đông tại Facebook của CII hoặc trên website game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Tài liệu Đại hội cổ đông

 

Thành viên tham gia

Lê Quốc Bình

Tổng Giám Đốc