game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC BOO THỦ ĐỨC

Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: BOO. Chủ đầu tư là Công ty CP BOO Nước Thủ Đức, trong đó CII sở hữu 52% vốn điều lệ, hiện nay đã chuyển phần vốn góp về Công ty Saigon Water.

Phương thức hoàn vốn: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn bao tiêu toàn bộ sản lượng nước của dự án.

Trạm bơm nước thô công suất 315.000 m3/ngày. Nhà máy nước xử lý nước công suất 300.000 m3/ngày. Tuyến ống chuyển tải nước sạch chiều dài 25,7 km có đường kính từ D900 mm đến D2000 mm.

Công trình được khởi công vào tháng 9/2005 và hoàn thành vào quý 01/2010

Hình ảnh dự án

Các dự án Sản xuất nước sạch khác