game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Thông tin công bố

Công ty CII bổ nhiệm kế toán trưởng mới

29 Tháng 12. 2023

game bài online (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Sau gần 10 năm công tác ở CII với cương vị Kế toán trưởng, nay Bà Mai Thị Thu Phương đã có nguyện vọng kết thúc công việc tại CII để thu xếp việc gia đình và thay đổi mục tiêu cá nhân. Trên cơ sở đó, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023 chấp thuận cho Bà Mai Thị Thu Phương thôi công tác tại game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Đồng thời, trong cùng ngày 29/12/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã có Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) bổ nhiệm Bà Lý Huỳnh Trúc Giang hiện là Phó phòng Tài chính – Kế toán Công Ty đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.

game bài online liên quan